Förstudier lackering

I förstudien kartläggs kundens behov och förutsättningar för lackering av olika produkter. I en förstudie kan bland annat följande ingå:

  • Förslag på olika processlösningar
  • Beräkning av anläggningskapacitet
  • Klassningsplan
  • Verifiering av processen genom tester
  • Utbildning i standarder tillhörande branschen
  • Beräkning av investeringsnivå
  • Beräkning av färgförbrukning
  • Beräkning av energiförbrukning
  • Undersökning och sammanställning av myndigheters krav på verksamheten