Produkter

Greiff har ett komplett program av produkter för målning, slipning, limning och tvättning för metall-, plast- och träindustrin. Våra anläggningar och produkter skapar förutsättningar för den bästa arbetsmiljön med minimal miljöpåverkan enl svensk- och europeisk lagstiftning.

Vi satsar på helhetslösningar med kundens behov och krav i fokus samt bästa totalekonomi.