Anläggningar

Greiff bygger anläggningar för industriell lackering av produkter i olika material och storlekar. Vi utformar anläggningarna efter kundens förutsättningar, krav och önskemål gällande kapacitet, kvalitet, automationsgrad, färgsystem m m, för att ge bästa totalekonomi och resultat.

Läs mer om hur vi utvecklar våtlackeringsanläggningar, pulverlackeringsanläggningar och penetrerande spricksökningsanläggningar här.