Tjänster

Greiff levererar ett flertal olika tjänster inom industriell lackering. Bl a traditionell service med eller utan serviceavtal, förstudier, utredningar, utbildningar, klassningsplaner och projektledning vid om eller tillbyggnad av lackeringsanläggningar.