Torkugnar

Våra torkugnar byggs och anpassas efter behov, kapacitet och utrymme/lokal. Vi tar alltid hänsyn till att få absolut bästa driftekonomi med t ex värmeåtervinning. Se några exempel på våra lösningar under referenser.