Förbehandling

Förbehandling

Vi erbjuder produkter för förbehandling av de flesta kemiska processer som t ex alkalisk avfettning, järnfosfatering, nanokemisk ytomvandlingsprocess, zinkfosfatering m m. Samtliga kan kompletteras med vattenreningssystem, jonbytare, filter, indunstare för att säkerställa en sluten process.

För att underlätta för Greiff Industrimiljö AB att marknadsföra sig används film och foto på vår hemsida och för att uppfylla våra åtaganden mot kund och leverantör så registreras person- och kontaktuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter kan på personers begäran tas bort.