Förbehandling

Vi erbjuder produkter för förbehandling av de flesta kemiska processer som t ex alkalisk avfettning, järnfosfatering, nanokemisk ytomvandlingsprocess, zinkfosfatering m m. Samtliga kan kompletteras med vattenreningssystem, jonbytare, filter, indunstare för att säkerställa en sluten process.