Fläktar, ATEX-fläktar

Greiff har egen produktion av industriella fläktar för både från- och tilluft. Fläktarna kan fås med kilremsdrift eller direktdrivna, samt som ATEX-fläktar.

För att underlätta för Greiff Industrimiljö AB att marknadsföra sig används film och foto på vår hemsida och för att uppfylla våra åtaganden mot kund och leverantör så registreras person- och kontaktuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter kan på personers begäran tas bort.