Klassningsplan

I en klassningsplan kan bland annat följande ingå:

  • Explosionsfarliga områden inom anläggningen
  • Utsläppsmängder av färg och lösningsmedel
  • Brandsäkerhet
  • Kravspecifikationer på elektriskt material som ingår i anläggningen
  • Krav på ventilationen