Service

Minska dina underhållskostnader med ett serviceavtal med Greiff. Vi erbjuder även utbildning av er personal, förebyggande underhåll och optimering av produktionsförutsättningar. Via våra kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland når vi snabbt våra kunder och uppdragsgivare.


Ta kontakt med oss om service.

Per Carlsson
Ansv. Service
0141-237 333
070 32 14 147
per.carlsson@greiff.se