Pilot studies

I förstudien kartläggs kundens behov och förutsättningar för lackering av olika produkter. I en förstudie kan bland annat följande ingå:

  • Proposals for different process solutions
  • Calculation of plant capacity
  • Classification plan in terms of ATEX
  • Process verification through testing
  • Training to meet industry standards
  • Calculation of investment level
  • Calculation of paint consumption
  • Calculation of energy consumption
  • Examination and compilation of regulatory authorities’ requirements for operations