Bättre ytbehandling tack vare Greiff

april 20, 2016

Swemaint kvalitetssäkrade godsvagnshjul med hjälp av modernare måleri.

I det här nyhetsbrevet från Greiff Industrimiljö berättar vi om hur Swemaint AB kvalitetssäkrade sitt måleri.

Företaget är en av de ledande svenska aktörerna inom totalunderhåll av godsvagnar, men har också en stor andel av sina kunder utomlands.

För att möta de internationella kundernas ökande krav på ytbehandling, moderniserade Swemaint sitt måleri. Detta skedde bland annat genom att Greiff levererade en ny lacktorkugn på 140 kW, liksom styrutrustning, utbildning och installation.