Service

Minska dina underhållskostnader med ett serviceavtal med Greiff. Vi erbjuder även utbildning av er personal, förebyggande underhåll och optimering av produktionsförutsättningar. Via våra kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland når vi snabbt våra kunder och uppdragsgivare.


Det går också bra att kontakta vår servicetekniker.

Jörgen Andersson
Servicetekniker
0141-23 73 4
070-936 85 55
Jorgen.andersson@greiff.se