Torkugnar

Våra torkugnar byggs och anpassas efter behov, kapacitet och utrymme/lokal. Vi tar alltid hänsyn till att få absolut bästa driftekonomi med t ex värmeåtervinning. Se några exempel på våra lösningar under referenser.

För att underlätta för Greiff Industrimiljö AB att marknadsföra sig används film och foto på vår hemsida och för att uppfylla våra åtaganden mot kund och leverantör så registreras person- och kontaktuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter kan på personers begäran tas bort.