Dragskåp

Med dragskåp från Greiff får man snygga och ändamålsenliga arbetsplatser för rengöring och service av allt från sprutpistoler till pumpar och annan utrustning. Alla skåp är utrustade med tvättho, rengöringspistol och uppsamlingsbehållare under arbetsbordet. Dessutom belysning och filter i bakvägg anpassat efter olika zonområden för hantering av eventuella explosionsfarliga ämnen.

För att underlätta för Greiff Industrimiljö AB att marknadsföra sig används film och foto på vår hemsida och för att uppfylla våra åtaganden mot kund och leverantör så registreras person- och kontaktuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter kan på personers begäran tas bort.