Fläktar, ATEX-fläktar

Greiff har egen produktion av industriella fläktar för både från- och tilluft. Fläktarna kan fås med kilremsdrift eller direktdrivna, samt som ATEX-fläktar.